DC Charger

จุดประสงค์ คือ เพื่อการชาร์จอย่างรวดเร็ว ด้วยกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 30kW ถึง 300kW ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยตู้ชาร์จ สายชาร์จที่สามารถตอบสนองความต้องการการชาร์จของยานพาหนะที่แตกต่างกัน ด้วยฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบ


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์